Komendy

  • Nowe
  Komenda Opis Ranga
  /help Spis podstawowych komend Gracz
  /is Stwórz wyspę lub przeteleportuj się na nią Gracz
  /home Teleport na wyspę Gracz
  /sethome Zmiana punktu w który teleportuje /home Gracz
  /is level Oblicza na nowo poziom wyspy Gracz
  /is name Zmiana nazwy wyspy Gracz
  /is biomes Zmiana biomu wyspy Gracz
  /is makeleader Zmiana właściciela wyspy Gracz
  /is invite Zaproś kogoś do drużyny (wyspy) Gracz
  /is leave Opuść drużyne (wyspe) Gracz
  /is warps Spis wysp innych graczy Gracz
  /is warp Teleport na czyjąś wyspę Gracz
  /is team Informacje o drużynie Gracz
  /is reset Usuwa wyspę Gracz
  /is expel Wyrzuca osoby spoza drużyny z wyspy Gracz
  /is banlist Spis osób zablokowanych na twojej wyspie Gracz
  /is lock Blokada wyspy Gracz
  /is resetname Przywraca domyślną nazwę wyspy Gracz
  /is settings Ustawienia wyspy Gracz
  /is value Sprawdź punktową wartość danego klocka Gracz
  /is kick Wyrzuć gracza z drużyny Gracz